Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3

  • Giá nhà sản xuất150.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop120.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Content