Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất250.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop180.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Seamless glass slide simulates the original broken-bottleneck slide sound of blues guitarists. Ernie Ball seamless Pyrex glass slide makes those slinky, silky bluesy slide sounds you love. 

Thông số kỹ thuật

Pyrex glass: 69mm long, 30mm outside diameter, 4mm thick.

Content