Fender Custom Shop - LTD 59 Strat Rel-FACAR # 9231012825

Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3 Thumbnail 4 Thumbnail 5 Thumbnail 6 Thumbnail 7 Thumbnail 8 Thumbnail 9 Thumbnail 10

  • Giá nhà sản xuất125.880.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop123.900.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

 

 

Thông số kỹ thuật
Content