Fender Custom Shop - W19 LTD VCUST 55 Strat HvyRel WF2SB # 9235000948 a

Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3 Thumbnail 4 Thumbnail 5 Thumbnail 6 Thumbnail 7 Thumbnail 8 Thumbnail 9 Thumbnail 10 Thumbnail 11 Thumbnail 12

  • Giá nhà sản xuất138.490.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop135.240.000 VNĐ
  • On Sale121.716.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Content