Thumbnail 1 Thumbnail 2

  • Giá nhà sản xuất370.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop290.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

GHS Leather Guitar Straps are 2-1/2" split leather straps.  GHS Leather Guitar Straps come in a choice of three colors.

Thông số kỹ thuật
  • A10BK - Black
  • A10BROW - Brown
Content