Gibraltar Bass Drum Beater SC-LBDB

Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất390.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop290.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Light Weight Bass Drum Beater 

Light Weight Bass Drum Beater. Fits in most standard bass drum pedals.

Thông số kỹ thuật
Content