Gibraltar Bass Drum Cowbell Holder SC-268R

Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất390.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop290.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Standard Bass Drum Cowbell Hoop Mount 
Mounts on bass drum counter hoop. 9.5mm (5/16") post with "U" clamp and wing screw.

Thông số kỹ thuật
Content