Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất280.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop190.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Hi-Hat Seat 
Fits Gibraltar and most professional hi-hat stands with 1" to 5/8" tube.

Thông số kỹ thuật
Content