Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất150.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop100.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Opens bottles and tunes drums, a very useful tool to have on hand

Made in China

 

Thông số kỹ thuật
Content