Thumbnail 1 Thumbnail 2

  • Giá nhà sản xuất420.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop320.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Content