Thumbnail 1 Thumbnail 2

  • Giá nhà sản xuất520.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop420.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Content