Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất3.390.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop2.700.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

- 6"

- 8"

- 10"

- stand included

- made in Taiwan

Thông số kỹ thuật
Content