Thumbnail 1 Thumbnail 2

 • Giá nhà sản xuất2.990.000 VNĐ
 • Giá Doremi Shop2.590.000 VNĐ
 • On Sale2.072.000 VNĐ
 • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm
 • Power: 15 W RMS
 • 8" Speaker
 • 2 Channels (Clean & Overdrive)
 • Three-band EQ functions on both channels
 • MP3/line input
 • Emulated headphone output
 • Closed housing
 • Weight: 7.4 kg
Thông số kỹ thuật
Content