Marshall PEDL-90008 MG15FX/MG30FX/MG50FX/MG101FX Footswitch

Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất1.700.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop890.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Your Marshall Deserves the Best!

This is a Marshall footswitch for Marshall MG amps except MG15CFX, MG30CFX, MG50CFX, MG101CFX, MG102CFX, MG100HCFX

- Tuner onboard

- Channel select: Clean/Crunch, OD1/OD2

- Tap delay

Thông số kỹ thuật
Content