Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất350.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop310.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm
  • Ø 8 MM, LONG
  • Chrome material
Thông số kỹ thuật
Content