Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất350.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop310.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

- Ø 8 MM, LONG

- Chrome material

Thông số kỹ thuật
Content