Thumbnail 1 Thumbnail 2

  • Giá nhà sản xuất990.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop750.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Metal Microphone Shock Mount With Pop Filter Windscreen Shield

Anti Vibration Suspension Mic Mount Holder Clip For 43MM-46mm Diameter Condenser Mic in Black color

Thông số kỹ thuật
Content