Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3

  • Giá nhà sản xuất990.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop750.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Microphone Shock Mount with Pop Filter

Mic Anti-Vibration Suspension Shock Mount Holder Clip for Diameter 46mm-53mm Microphone

Thông số kỹ thuật
Content