Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3

 • Giá nhà sản xuất11.890.000 VNĐ
 • Giá Doremi Shop11.090.000 VNĐ
 • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

SHAMAN SIGNATURE

 • LINED FRETLESS
 •  CUSTOM MADE SCALE 625MM/24,6''
 •  SOLID TOP
 •  ORTEGA MAGUSUKE BASS PREAMP SYSTEM
 •  2WAY TRUSS ROD - EXTRALIGHT -
 •  CUTAWAY
 •  LASER ENGRAVING
 •  SATIN
Thông số kỹ thuật
Content