Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất180.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop120.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

The Planet Waves PWS106 Polypropylene Guitar Strap, Pink is made from extra heavy-duty polypropylene webbing, designed to last much longer than ordinary polypropylene straps.

Thông số kỹ thuật
Content