Suzuki Mini Keychain Harp K-1200

Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất430.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop250.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm
  • 4 hole Mini-Harmonica with Keychain or Necklace
  • Range C3 to C4
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Content