Zildjian ZBT box set ( 14"h 14"c 16"c 20"r ) ZBTP390-F

Thumbnail 1 Thumbnail 2

  • Giá nhà sản xuất VNĐ
  • Giá Doremi Shop11.340.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

This ZBTP390-F boxset by Zildjian was produced with a revolutionary manufacturing process to deliver a bright, intense tone that cuts through any mix. This set includes a balanced pair of 14" ZBT Hi-Hats, 16" ZBT Crash, 20" ZBT Ride and a free 14" ZBT Crash.

Thông số kỹ thuật
  • 14" ZBT Hi-hats
  • 14" ZBT Crash
  • 16" ZBT Crash
  • 20" ZBT Ride
Content