Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3 Thumbnail 4

  • Giá nhà sản xuất660.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop550.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Suitable for Acoustic , Bass , Electric Guitar

Thông số kỹ thuật

Have 3 colors : 

- Browns

- Black

- Grey

Content