Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3

  • Giá nhà sản xuất1.114.777 VNĐ
  • Giá Doremi Shop690.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm
  • For use with any camera with two-prong mounting Compatible with Zoom Q4
  • Sturdy construction
  • Compatible with Zoom Q4
  • Sturdy construction
Thông số kỹ thuật
Content