Thumbnail 1 Thumbnail 2

  • Giá nhà sản xuất976.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop690.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Item Weight 136 g
Product Dimensions 3.5 x 2.6 x 2.2 cm

 

Content