Thumbnail 1

  • Giá nhà sản xuất3.495.000 VNĐ
  • Giá Doremi Shop3.320.000 VNĐ
  • Còn hàng (Available)

Thông tin sản phẩm

Shotgun Microphone Capsule

  • Clip-on microphone for Zoom H5, H6, F1, U44
  • Polar pattern: Super Cardioid
  • With gain control
  • Including windshield
Thông số kỹ thuật
Content